Volume 2,Issue 4,2016 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

述评

Progress of anti-checkpoint therapy in metastatic colorectal cancer
  Lizhen Zhu, Xuefeng Fang, Chenhan Zhong and Ying Yuan
  2016,2(4):143-144 [Abstract]  [View PDF]
  

综述

Molecular subtypes of colorectal cancer: Evaluation of outcomes and treatment
  Weijing Sun
  2016,2(4):145-149 [Abstract]  [View PDF]
  
Precision medicine in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma
  Jianlin Chen,Yunmian Chu,Jin He,Lei Zheng and Xu Che
  2016,2(4):150-155 [Abstract]  [View PDF]
  

论著

Anticancer effect and enhanced chemotherapy potential of resveratrol in human pancreatic cancer cell lines
  Sumei Chen,Ke Zhang,Yuanyuan Chen,Ruzhen Zheng,Penjun Zhao,Jianwei Zhu,Shuming Wu,Qinghua Deng,Shenglin Ma and Guangsu Xiong
  2016,2(4):156-164 [Abstract]  [View PDF]
  
Mammography combined with breast dynamic contrast-enhanced-magnetic resonance imaging for the diagnosis of early breast cancer
  Yakun He,Guohui Xu,Jin Ren,Bin Feng,Xiaolei Dong,Hao Lu and Changjiu He
  2016,2(4):165-168 [Abstract]  [View PDF]
  
The accuracy of magnetic resonance imaging and ultrasound in evaluating the size of early-stage breast neoplasms
  Zheng Wang,Hongzhi Chen,Xiaobin Ma,Zhijun Dai,Shuai Lin and Huafeng Kang
  2016,2(4):169-173 [Abstract]  [View PDF]
  
Clinical significance of HBME-1, Galectin-3, and CK19 expression and the status of BRAF mutation in papillary thyroid carcinoma
  Li Zheng,Min Zhao,Xiangyang Hu,Jin Huang,Ling Ang,Hongguang Hu,Qiang Zou,Jin Wang,Mingqiang Liu and Yang Zhao
  2016,2(4):174-178 [Abstract]  [View PDF]
  
A dosimetric evaluation of flattening filter-free volumetric modulated arc therapy for postoperative treatment of cervical cancer
  Fuli Zhang, Huayong Jiang, Weidong Xu, Yadi Wang, Junmao Gao, Qingzhi Liu, Ping Wang, Na Lu, Diandian Chen, Bo Yao, Jun Hou, Heliang He and Jianping Chen
  2016,2(4):179-184 [Abstract]  [View PDF]
  
The diagnostic value of tumor abnormal protein and high sensitivity C reactive protein in screening for endometrial cancer with endometrial thickness less than 8 mm
  Yi Li,Ruiqin Yue,Dongrui Qin,Yanqing Wang,Xinling Zhou,Xinyong Jing and Chuanzhong Wu
  2016,2(4):185-188 [Abstract]  [View PDF]
  

病例报道

Extramedullary skeletal muscle metastasis of glioblastoma: A case report and literature review
  Li Wang,Rongqing Li,Xudong Feng,Shuling Song and Yong Zhang
  2016,2(4):189-193 [Abstract]  [View PDF]